Vážené pani učiteľky, páni učitelia,

ponuku lyžiarskych výcvikov pre Vašich žiakov na sezónu 2018/2019 v súčasnosti pripravujeme.