Vážené pani učiteľky, páni učitelia,

ponuku lyžiarskych výcvikov pre Vašich žiakov na sezónu 2017/2018 v súčasnosti pripravujeme.